Przejdź do treści

Uproszczona restrukturyzacja

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Popularne rozwiązanie, jakim była uproszczona restrukturyzacja, znalazło swoją kontynuację w znowelizowanym postępowaniu o zatwierdzenie układu, zwanym PZU 2.0.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech postępowań uregulowanych w prawie restrukturyzacyjnym. Umożliwia ono zawarcie układu z wierzycielami przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością.

Jakie są zalety postępowania o zatwierdzenie układu?

Znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu odziedziczyło wszystko, co najlepsze po instrumencie prawnym, jakim była uproszczona restrukturyzacja.

Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że otwarcie tego postępowania w najmniejszym nawet stopniu nie jest zależne od sądu – obwieszczenie dnia układowego to zadanie doradcy restrukturyzacyjnego. Wraz z obwieszczeniem dnia układowego przedsiębiorca uzyskuje 4 miesiące ochrony przed wierzycielami i możliwość zawarcia układu.

SZYBKOŚĆ POSTĘPOWANIA

Niezwłoczne otwarcie postępowania bez oczekiwania na decyzję sądu.

OCHRONA PRZED WIERZYCIELAMI

Ochrona przed wierzycielami, w tym możliwa pełna ochrona przed egzekucją (w tym zawieszenie toczących się egekucji) na 4 miesiące.

OCHRONA UMÓW

Ochrona przed wypowiedzeniem kluczowych dla przedsiębiorstwa umów.

ROZŁOŻENIE ZOBOWIĄZAŃ NA RATY

Możliwość zawarcia zatwierdzonego przez sąd układu przewidującego rozłożenie zobowiązań na raty (nawet na kilka lat) i częściowa redukcja długu (nawet kilkadziesiąt procent).

Doradca restrukturyzacyjny w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu wymaga od przedsiębiorcy wyboru doradcy restrukturyzacyjnego. Tylko osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może wspomóc dłużnika w tym względzie. To zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest wstępna ocena, czy przedsiębiorca kwalifikuje się do obwieszczenia o dniu układowym (czyli otwarcia PZU).  Jeśli warunki zostaną spełnione, doradca restrukturyzacyjny sporządza wstępny plan restrukturyzacyjny, występując jako nadzorca układu.

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

1

Przede wszystkim wybór doradcy restrukturyzacyjnego, tj. osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydaną przez Ministra Sprawiedliwości i zawarcie z nim umowy na nadzór nad układem.

2

Doradca restrukturyzacyjny weryfikuje, czy nie zaistniały negatywne przesłanki do otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, jak umorzenie w ostatnich 10 latach innego postępowania restrukturyzacyjnego, czy przekroczenie progu 15% wierzytelności spornych.

3

Przed obwieszczeniem dnia układowego należy sporządzić i przedstawić nadzorcy układu: spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz wstępny plan restrukturyzacyjny wraz ze sprawozdaniem finansowym.

4

Nadzorca układu dokonuje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o dniu układowym – od tego momentu postępowanie jest otwarte i wywołuje skutki.

uproszczona restrukturyzacja

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Poszukujesz licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który przeprowadzi Cię przez proces uproszczonej restrukturyzacji?