Przejdź do treści

Jakub Michalak

doradztwo restrukturyzacyjne

wyceny przedsiębiorstw

opinie eksperckie

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy, interim manager

Jestem kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym (nr lic. 1156) i ekonomistą. Czynnie wykonuję funkcje syndyka masy upadłości, zarządcy oraz nadzorcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. 

Jestem biegłym sądowym na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach m.in. w w zakresie wyceny przedsiębiorstw i badania niewypłacalności.

Jako interim manager zajmuję się zarządzaniem kryzysowym oraz doradztwem biznesowym i restrukturyzacyjnym.

Więcej o moim doświadczeniu zawodowym:

Jakub Michalak doradca restrukturyzacyjny

Usługi

 • doradztwo odnośnie wyboru postępowania restrukturyzacyjnego: postępowania o zatwierdzenie układu, uproszczonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego,
 • sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • przygotowanie planu restrukturyzacji wraz z proponowaną strategią oraz analizą sytuacji i opracowaniem modelu finansowego, przygotowanie spisu wierzytelności,
 • opracowanie planu spłat wierzytelności,
 • opiniowanie możliwości wykonania układu przez dłużnika,
 • pełnienie funkcji: nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, zarządcy.
 • wyceny przy zastosowaniu podejścia majątkowego, dochodowego oraz porównawczego,
 • identyfikacja czynników wpływających na wycenę oraz propozycje ich optymalizacji, 
 • analiza wyceny akcji, udziałów lub majątku przeznaczonego do sprzedaży,
 • identyfikacja aktywów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży,
 • wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • wycena maszyn i urządzeń,
 • wycena marki, patentu, 
 • wycena pakietów należności.
 • badanie niewypłacalności w myśl art. 11 prawa upadłościowego na potrzeby procesów z art. 299 ksh, 21 PU, 586 ksh, postępowania z art. 116 ordynacji podatkowej oraz na potrzeby orzeczenia zakazu prowadzenia działalności (373 PU),
 • ocena momentu materializacji niewypłacalności obligującej członka zarządu do zgłoszenia wniosku o upadłość.
 • doradztwo w zakresie strategii w obszarze upadłości w kontekście interesów dłużnika lub wierzyciela,
 • opinie eksperckie w toku postępowania upadłościowego,
 • upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców.
 • analiza ekonomiczno-prawnej sytuacji dłużnika,
 • reprezentacja dłużnika w negocjacjach z wierzycielami,
 • pełnienie funkcji nadzorcy układu.

doradztwo transakcyjne w zakresie pre-pack, w tym:

  • wycena przedmiotu sprzedaży,
  • sformułowanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży.
 • pełnienie funkcji interim managera,
 • shadow management,
 • wejście w skład zarządu spółki,
 • interim management wraz z przeprowadzeniem nabywanego przedsiębiorstwa przez pełen proces restrukturyzacji bądź postępowania upadłościowego.

Atuty

Priorytetem jest dla mnie bezpieczeństwo prawne menedżerów i przedsiębiorców.

biegły sądowy

Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu efektywnego dialogu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami.

doradca restrukturyzacyjny

Stale współpracuję z zespołem prawników, analityków i project managerów.  

Wieżowce w mieście

Umiejętnie poszukuję nieszablonowych scenariuszy postępowania, które maksymalizują zyski bądź minimalizują straty przedsiębiorcy

Wybrane projekty

Będąc biegłym i rzeczoznawcą sądowym, uczestniczyłem jako ekspert w kilkuset projektach z zakresu m.in. zaawansowanych wycen podmiotów z różnych branż (w tym kilkudziesięciu dla potrzeb pre-packu), w tym w wycenie grupy kapitałowej o wartości rynkowej kilku miliardów złotych. Korzystając ze swojego bogatego doświadczenia, przeprowadziłem kilkadziesiąt projektów, w tym badania momentu powstania niewypłacalności podmiotów z różnych branż. W tak przeprowadzonej analizie poświęciłem się znalezieniu momentu materializacji przesłanek niewypłacalności w spółce akcyjnej notowanej na GPW z branży energetycznej, o sumie bilansowej przekraczającej 200 mln zł, dla celów postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jako doświadczony i zaufany syndyk prowadzę kilkadziesiąt spraw upadłościowych. Swoim wsparciem otaczam zgłaszających się do mnie, zadłużonych przedsiębiorców. Skutecznie pomagam w zaspokojeniu wierzycieli, aby moi klienci mogli na nowo cieszyć się stabilnością finansową, bez ogłaszania upadłości.

Skuteczne wsparcie i doradztwo

Wykonywany przeze mnie zawód doradcy restrukturyzacyjnego, stanowi wyjątek w świetle zawodów prawniczych. Jako kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i ekonomista, posiadam znaczne doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu kompetencji syndyka masy upadłościowej. Swoje usługi świadczę na rzecz osób prawnych – moje bogate portfolio wypełnione jest najtrudniejszymi przypadkami problemów finansowych przedsiębiorców. Czynnie wykonuję funkcje syndyka masy upadłościowej oraz specjalizuję się w pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Jako interim manager świadczę usługi skutecznego wsparcia kryzysowego oraz doradztwa biznesowego i restrukturyzacyjnego. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie umożliwia mi także piastowanie stanowiska biegłego sądowego znajdującego się na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Pełniąc tę rolę, zajmuję się kompleksową analizą dokumentacji powiązanej z prowadzonymi sprawami oraz badaniem niewypłacalności. 

Zapraszam do kontaktu

info@michalakjakub.pl

32 725 99 00

Jakub Michalak