Przejdź do treści

Biegły sądowy

Jako biegły działam w zakresie:

  1. wyceny przedsiębiorstw, w tym na potrzeby postępowań upadłościowych, przygotowanej likwidacji (pre-pack) oraz restrukturyzacyjnych,
  2. kompleksowych wycen na potrzeby testu zaspokojenia,
  3. wyceny szkody w obrocie gospodarczym, w tym utraconych korzyści,
  4. określenia momentu wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością związku z art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz członków zarządu spółek prawa handlowego w związku z art. 116 ordynacji podatkowej oraz w związku z art. 21 i 373 prawa upadłościowego, a także momentu wystąpienia stanu zagrożenia niewypłacalnością w kontekście art. 300-302 kodeksu karnego,
  5. szacowania wartości szkody wierzycieli w postępowaniach z art. 299 kodeksu spółek handlowych, a także w kontekście art. 373 prawa upadłościowego,
  6. badania racjonalności i zasadności decyzji zarządczych w związku z odpowiedzialnością karną, o której w art. 296 kodeksu karnego w związku art. 308 kodeksu karnego, a także ustalania dopuszczalnych ram ryzyka gospodarczego, charakterystycznego dla otoczenia przedsiębiorstwa/jednostki gospodarczej.
biegły sądowy

Moje doświadczenie

Moje doświadczenie to m.in.:

  • kilkaset wycen przedsiębiorstw – od małych po duże (o wartości kilkuset milionów),
  • kilkadziesiąt projektów dotyczących badania niewypłacalności i szacowania szkody wierzycieli,
  • kilkadziesiąt różnych opinii ekonomicznych (w tym szacowanie szkody, badanie racjonalności zarządczej, etc.)