Przejdź do treści

Opinie eksperckie

Dzięki mojemu doświadczeniu w udzielaniu opinii prawnej wydaję opinie eksperckie na różne potrzeby. Pracuję dla sądów, ale także przygotowuję opinie prywatne, które cieszą się coraz większym powodzeniem wśród pełnomocników profesjonalnych. Oferuję analityczne spojrzenie i pasję w poszukiwaniu nowych narzędzi analitycznych oraz innowacyjnych podejść do danego problemu. Z dużym zainteresowaniem traktuję nowe zagadnienia i tworzenie pionierskiej metodyki opiniowania zarówno dla problemów z dziedziny ekonomicznej, jak i prawnej. Dodatkowo specjalizuję się w badaniu niewypłacalności dłużnika — opinie na jej temat są niezbitym dowodem w wielu toczących się sprawach sądowych.

Opinia ekspercka to nie tylko szansa w pełni obiektywnego, pozbawionego rutyny i emocji spojrzenia. To także dowód, że menedżer dochował należytej staranności i rozwagi, których staram się dowieść w każdej wydanej przeze mnie opinii na temat niewypłacalności.

Odpowiedzialność karna i cywilna menedżera

Independent business review

Ustalanie dopuszczalnych ram ryzyka gospodarczego

Ocena momentu obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Opinia ekspercka to nie tylko szansa w pełni obiektywnego, pozbawionego rutyny i emocji spojrzenia. To także dowód, że menedżer dochował należytej staranności i rozwagi. 

Opinie eksperckie - zakres świadczonych usług

Oferuję opinie przede wszystkim w obszarze:

  • badania niewypłacalności (określenia czasu właściwego na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości) – na potrzeby postępowań sądowych z art. 21 prawa upadłościowego, art. 299 KSH (sprawy cywilne), art. 586 KSH (sprawy karne), art. 373 prawa upadłościowego (zakaz prowadzenia działalności), ale także dla menedżerów stojących przed pytaniem o sytuację finansową swojego przedsiębiorstwa – opinie na temat niewypłacalności pomogą lepiej zrozumieć problematykę, z jaką przyszyło im się zmierzyć.
  • racjonalności i zasadności decyzji zarządczych – gdy wymagana jest ekspercka ocena działań zarządzających w kontekście biznesowo-zarządczym,
  • independent business review – niezależny przegląd biznesowy danego przedsiębiorstwa czy przedsięwzięcia biznesowego,
  • test prywatnego inwestora – ocena zachowania inwestora publicznego m.in. w toku restrukturyzacji,
  • test prywatnego wierzyciela – ocena zachowania wierzyciela publicznego w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Doświadczenie

Sporządziłem dotychczas kilkadziesiąt opinii sądowych i prywatnych na różne potrzeby (opisane powyżej). W moim portfolio znajdują się także opinie dotyczące niewypłacalności dłużnika czy independent business review. Ze względu na specyfikę usług świadczonych w tym zakresie nie mogę przybliżyć szczegółów. Wspomnę jedynie, że eksperckie opinie te były skutecznym orężem w postępowaniach sądowych i negocjacjach biznesowych.