Przejdź do treści

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to trochę sztuka, a trochę rzemiosło. Dobra wycena przedsiębiorstwa to nie tylko prawidłowe cyferki, ale także odpowiednie „story”. Wycena przedsiębiorstwa powinna się „bronić”. Excel wszystko przyjmie, Word też, ale odbiorca wyceny musi mieć możliwość zrozumieć i uwierzyć w jedno, i drugie. Wyceny aktywów i udziałów w spółce, jako biegły, dokonuję przy pomocy nowoczesnych metod, które zapewniają pełną bezstronność i skuteczność podjętych przeze mnie działań.

Wycena marki

Wycena aktywów przedsiębiorstwa

Wycena na potrzeby przygotowanej likwidacji

Wycena szkód w obrocie gospodarczym

Kiedy warto przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa?

Szacowanie wartości firmy to wbrew pozorom często przeprowadzana procedura. To właśnie od jej wyników zależy decyzja banku podczas udzielania kredytów dla firm. Wycena wartości przedsiębiorstwa stanowi zabezpieczenie dla instytucji i potwierdzenie, że strona umowy będzie w stanie spłacić zadłużenie. Dodatkowo ten rodzaj sprawdzenia majątku pomaga w podjęciu właściwych decyzji na płaszczyźnie rozwoju przedsiębiorstwa, bowiem zebrane dane realnie ukazują możliwości finansowe firmy. To właśnie o wycenę wartości przedsiębiorstw najczęściej pytają moi klienci. Jako biegły sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstwa każdą ofertę przygotowuję na miarę rzeczywistych potrzeb po całościowej analizie przypadku. Świadczę swoje usługi współpracując zarówno ze spółkami prawa cywilnego (np. wycena majątku spółki cywilnej), jak i ze spółkami prawa handlowego (np. wycena majątku spółki akcyjnej czy wycena udziałów spółki Z O.O. lub w spółce komandytowej).

Rzetelna, obiektywna wycena wartości przedsiębiorstwa jest kluczowym narzędziem dla każdego menedżera. Niezbędna staje się m.in. w przypadku transakcji kupna/sprzedaży, negocjacji z inwestorem, fuzji i przejęć czy sprawozdawczości finansowej.

Wycena szkód gospodarczych

test zaspokojenia

Wycena szkody gospodarczej/majątkowej pozwala na dokładne określenie pochodzenia i wartości utraconych przez firmę korzyści, co z kolei pozwala na przygotowanie szczegółowego raportu stanowiącego o stanie gospodarczym. Wycena szkód w przedsiębiorstwie to rozwiązanie wykorzystywane także w sporach pomiędzy właścicielami firmy lub tych dotyczących kwestii umów, lub odszkodowań ubezpieczeniowych. Dzięki przeprowadzeniu odpowiedniej procedury, otrzymywana jest  rzetelna analiza realnie odniesionych szkód, w tym utraconych korzyści. Profesjonalnie przygotowana przeze mnie wycena szkód majątkowych stanowi także skuteczne wsparcie podczas toczących się spraw sądowych.

Test zaspokojenia

Poszukujesz doradcy restrukturyzacyjnego, który przygotuje wyceny na potrzeby testu zaspokojenia?

Usługi w zakresie wycen

Oferuję wyceny:

  • przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw (w tym opis i oszacowanie przedsiębiorstwa na potrzeby przygotowanej likwidacji bądź w toku postępowania upadłościowego),
  • udziałów i akcji,
  • wartości niematerialnych i prawnych, jak marka, technologia,
  • aktywów rzeczowych, jak nieruchomości (przy udziale rzeczoznawcy majątkowego) czy maszyn, linii technologicznych,
  • szkód w obrocie gospodarczym, w tym utraconych korzyści,
  • korzyści wierzycielskich w ramach postępowania upadłościowego (tzw. kalkulacja zaspokojenia wierzycieli).

Doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstwa

Dotychczas sporządziłem ponad 100 wycen firm na różne cele i różnych przedmiotów, w tym pracowałem dla takich podmiotów jak INPOST, Polska Grupa Górnicza S.A., URSUS S.A., Gino Rossi, Murapol S.A. i wielu innych. Sporządziłem także kilkadziesiąt wycen na potrzeby przygotowanej likwidacji. Wyceniałem znane marki kosmetyczne, odzieżowe czy spożywcze. Szacowałem również wartość utraconych korzyści.