Przejdź do treści

Test zaspokojenia

Test zaspokojenia to narzędzie prawa restrukturyzacyjnego, które zostanie wkrótce wprowadzone do polskiego porządku prawnego. W swej istocie przypomina nieco znany już test prywatnego wierzyciela (art. 140 PR), jednak zawiera on dodatkowe elementy. Przede wszystkim sporządzany jest nie tylko dla wierzycieli publicznoprawnych, ale dla wszystkich podmiotów. 

Test przeprowadza się dla hipotetycznych sytuacji, w których przedsiębiorstwo dłużnika realizuje plan restrukturyzacyjny lub występuje z wnioskiem o upadłość. 

Obejmować będzie trzy rodzaje wycen:

wycena przedsiębiorstwa zrestrukturyzowanego

wycena przedsiębiorstwa upadłego

wycena dla wyprzedaży aktywów przedsiębiorstwa (upadłego

Test zaspokojenia będzie sporządzany obligatoryjnie na potrzeby postępowań restrukturyzacyjnych. Jego specyfika wymaga sprawnego łączenia kompetencji doradcy restrukturyzacyjnego, syndyka i biegłego sądowego z wyceny przedsiębiorstw.

Więcej o założeniach testu zaspokojenia przeczytasz na moim blogu.