Przejdź do treści

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Jako kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny współpracuję z przedsiębiorcami, których dotknął problem niewypłacalności czy też inne zarządcze i biznesowe kłopoty.

W mojej praktyce doradzałem już zarządom spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą czy rolnikom. 

Doradzam w zakresie strategii restrukturyzacyjnych w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności. Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z wyceną przedsiębiorstw na potrzeby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym zwłaszcza na potrzeby przygotowanej likwidacji (pre-pack).

doradca restrukturyzacyjny

Z funkcją doradcy restrukturyzacyjnego łączę etos powiernika i przyjaciela – jestem po to, aby wysłuchać, pomóc, rozwiązać problem. Zarazem kieruję się zasadą primum non nocere (łac. „po pierwsze nie szkodzić”), co w praktyce doradztwa sprowadza się do odwagi w powiedzeniu „nie wiem”, „nie jestem specjalistą w tym zakresie”, zamiast doradzać rozwiązania, które mogą rodzić poważne ryzyka dla klienta. Na szczęście dysponuję przy siecią kooperantów, by zapewnić kompleksowe rozwiązanie (prawie) każdego problemu.

Doświadczony doradca restrukturyzacyjny

W zakresie doradztwa posiadam doświadczenie kilkudziesięciu projektów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, które kończyły się zawarciem korzystnego układu z wierzycielami, skuteczną restrukturyzacją przedsiębiorstwa czy nabyciem pożądanego przez inwestora aktywa. Brałem m.in. udział w kilkudziesięciu projektach pre-pack, czy w postępowaniu restrukturyzacyjnym obejmującym ponad 600 mln zobowiązań.

Pełnię funkcję wiceprezesa zarządu spółki zaangażowanej w liczne postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Należę do Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.